Voor uw begeleiding op weg naar Ontspanning, balans en vitaliteit

Wij leven in een tijdperk waarin de dynamiek van het bestaan nog nooit zo hoog is geweest. Op allerlei fronten zijn prestaties vereist die maar al te vaak het maximale vragen van lichaam en geest. Die prestaties zijn alleen te leveren, wanneer wij tevens heel bewust die broodnodige momenten van intensieve ontspanning bij ons toelaten. Dit zijn korte perioden van bezinning, ontlading en ontspanning, die ons in staat zullen stellen onze balans weer te hervinden en nieuwe energie en inspiratie op te doen. Wanneer wij hiervoor de tijd niet nemen, dan zal geleidelijk tot zéér snel negatieve spanningen bezit van ons nemen. Slaan wij daar geen acht op, dan zullen al die opgehoopte spanningen uiteindelijk resulteren in een welhaast permanent gevoel van opgejaagdheid en nervositeit. Uiteindelijk kan dit leiden tot een reeks van klachten zoals onder andere de “Burn-out”.

Bij velen ontbreekt de kennis aangaande de techniek om temidden van alle jachtigheid even intens te kunnen ontspannen en de “batterij” te herladen. Daarom en o.a. ten behoeve daarvan, is door mij het eenvoudige en bovenal doeltreffende lichaamssysteem S.E.U.B.S. (uitspraak: SEEYUPS) ontwikkeld. Met dit systeem kan men op basis van zeer eenvoudige lichaams- ademhalings- en ontspanningsoefeningen tamelijk snel een bepaald rust- en balanspunt bereiken. Het oefensysteem S.E.U.B.S. is door mij ontwikkeld vanuit inzichten die ik heb verkregen na jarenlange bestudering en beoefening van Westerse en Oosterse bewegings- en ontspanningsmethoden. Verder heeft zonder enige twijfel aan de ontwikkelingen van S.E.U.B.S. ook ten grondslag gelegen, mijn jarenlange ervaring als Yogadocent, adem- en ontspanningstherapeut.

De oefeningen uit het systeem S.E.U.B.S. zijn gemakkelijk aan te leren en ook praktisch snel toe te passen tussen de werkzaamheden door. Met (een) bepaalde oefening(en) kan men dan steeds opnieuw en naar behoefte(n) o.a. het eigen ontspannings- of energieniveau herstellen.
Met S.E.U.B.S. wordt middels de verkregen ontspanning en lichaamsbalans heilzaam doorgewerkt op de geest. Mede daardoor wordt het mogelijk zich mentaal beter voor te bereiden op een moeilijk gesprek, een uitdagende prestatie of intensieve vergadering.

Velen heb ik reeds met het systeem S.E.U.B.S. mogen helpen en ik zie het verder als één van mijn levenstaken, om met deze ‘zachte’, verbluffend eenvoudige en bovenal effectieve methodiek, mensen weer voort te helpen en te ondersteunen op hun weg naar betere ontspanning, balans (evenwicht), vitaliteit (levenskracht), positief gerichte energie (arbeidsvermogen, geestkracht) en mogelijke topprestaties.
In een training van één tot twee dagdelen zijn een aantal S.E.U.B.S.-oefeningen eenvoudig aan te leren en door de cursisten daarna direct toe te passen in hun werk of privé-situatie.
Middels het S.E.U.B.S.-lichaamssysteem worden aanwezige energieblokkades deels of geheel opgeheven. In het kader daarvan kan het heel goed fungeren als een geweldig hulpmiddel ter ondersteuning en mogelijk bespoediging van herstel/genezing, bij o.a. slapeloosheid, lichamelijke en geestelijke overbelasting en andere klachten van psychosomatische aard.

“Leeg is altijd de kan, waaruit nimmer geschonken zal worden”